MATESZ  • H-1026 Budapest, Torockó u. 3. tel.: 3753-019, 3567-532 telefax: 3567-532 email: mateszepitesz@chello.hu
 vissza                   
vezető tervező
Felcsuti László
   
  11/18/2019
Hegedűs Péter
Hegedűs Péter
vezető tervező
   
 munkatársaink  partnereink
 
 cégadatok  referenciáink
A jól használható ház - elveim szerint - az emberből indul ki. Ezért keresem az ergonómián alapuló, sokrétűen átgondolt funkcionalitást, a használók magukkal hozott szokásait, kötődéseit. Minden feladathoz a megrendelői szándék tiszteletben tartásával, alázattal kell közelíteni. A használók életmódjának leginkább megfelelő terek kialakítására törekszem. A jó ház egyik fontos ismérve az áttekinthető térrendszer, amely az ott élők magabiztosságának előfeltétele.

Az épület megjelenésének kialakításakor az öncélú formalizmus helyett a funkcióból fakadó, kifejező, kellemes meglepetéseket nyújtó látvány megteremtésére törekszem. Bízom abban, hogy házaim egyszerre hagyományőrzőek, korszerűek és időtállóak. Fontosnak tartom azt is, hogy az épület szerkezete, technológiai háttere hosszú ideig megőrizze a létrehozott értéket, így a ház szépen és lassan öregedjen meg. Az épület így részévé válik az idő és a tér kontinuitásának.

Péter és én azonosan reflektálunk a külvilág jelenségeire, egyetértünk stílusok megítélésében, azonos a szakmához való hozzáállásunk. Mindkettőnk számára elsődleges a megbízók, a szakma és a munkatársakkal szembeni tisztesség és az emberközpontú építészet. Házaink mégis különböznek egymástól, hiszen elveink szerint egy-egy feladatnak csak egy felelős tervezője lehet. Így az épületek a felelős építész kézjegyét, ugyanakkor irodánk kollektív minőségi színvonalát viselik magukon.
Felcsuti László
Az építészet az emberi térigény kreatív kielégítése, több, mint jól funkcionáló épület. Számomra a külső, belső és köztes terekben mozgó, élő, dolgozó ember a fontos, akinek intellektuális élményt adhat az épület sugározta gondolat, rendszer, melynek létét fölfedezi, megérti, vagy legalábbis megérzi.

Jó példa erre a Szabó Ervin Könyvtár tervezése, ahol végiggondoltam, kik milyen céllal jönnek majd ide, hogyan éreznék jól magukat. Végigpróbálgattam tereimet, mennyire legyenek távolságtartóak vagy otthonosak, átláthatók vagy zegzugosak. Ma jó látni, ahogy a látogatók fölfedezik a lehetőségeket, megérzik az építészeti eszközökkel kódolt üzeneteket, és úgy használják a házat, ahogyan én elképzeltem.

Tartós, megbízható anyagokból szeretek dolgozni, kerülöm a gyorsan avuló építészetei divatot. Magától értetődőnek tűnő, természetesnek ható egyszerűségre törekszem, ennek a "letisztult" állapotnak az elérése a legnehezebb építészeti feladat.

Az építész mások pénzét költi, évtizedekre meghatározza környezetüket, befolyásolja életüket. Nagy a felelőssége, mert nem mindegy, hogy munkája az átlagok átlaga lesz, vagy előremutatóan húzza környezetét, alakítja használóinak ízlését, szemléletét, s válik kultúránk részévé.

Hegedűs Péter
w e b  ©  w w w . e p i t e s z f o r u m . h u  2 0 0 2