MATESZ  • H-1026 Budapest, Torockó u. 3. tel.: 3753-019, 3567-532 telefax: 3567-532 email: mateszepitesz@chello.hu
 vissza                      bevezető  
 
10/16/2019
 
 munkatársaink  partnereink
 
 cégadatok  referenciáink
 
földszinti
földszinti alaprajz
 
emeleti
emeleti alaprajza
metszet
metszet
 
távlati
távlati képek
homlokzat
homlokzat
 
 A tervezők megjegyzése:
A tervezés során arra kerestünk választ, hogy lehetséges-e a meglévő könyvtárat bővíteni úgy, hogy megfeleljen egy modern könyvtárral szemben támasztott minden jelenlegi és a következő évekre prognosztizálható elvárásoknak, mégis megőrizze az eredeti épület hangulatát. Szerettük volna, ha mindamellett, hogy jól működő könyvtár, egyben tükrözné jelentős középület mivoltát is. Hívogató, belépésre csábító bejáratot, átlátható, barátságos tereivel marasztaló épületet képzeltünk el. A város jelentős találkozóhelyévé alakítottuk volna, amely kiállításoknak, rendezvényeknek, olvasótalálkozóknak is otthont adhatna. Alapvető funkciója révén persze elsősorban az iskolai képzés részévé kellene válnia, valamint technikai felszereltsége révén (számítógépek, szövegszerkesztők, Internet hozzáférés) módot adhat korszerű kutatómunkára is. A tervezett könyvtárban elhelyezhető dokumentumállomány 416.100 kötet.

A funkció mellett nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy megnyugtató építészeti megoldást adjunk a környezet adottságaiból fakadó nehézségekre, és a könyvtár tömbjének területrendezését is elindítsuk ezzel.

A könyvtár mögötti telket délről a szomszédos Széchenyi utca 53-as számát viselő, kultúrtörténeti jelentőségű Mattioni-ház határolja. Keleti homlokzata egy belső udvar sehonnan sem látható térfala, amely megőrzése és központba helyezése meghatározta a bővítés centrumát. Az új épületet a régi épületben, a mögötte lévő telken és a Mattioni-ház önkormányzati tulajdonú területén alakítottuk ki. Kedvező és gazdaságos megoldásnak találtuk, hogy a könyvtár eredeti, megszokott belvárosi helyén bővülhet.

A régi könyvtárépület elsősorban a személyzeti, üzemelési és irodai funkcióknak ad otthont, bejárata személyzeti portává válik.

Az új főbejáratot Keleten, a Széchenyi utcán alakítottuk ki, nyitottsága szinte csábít a belépésre. Az új főbejárat tengelyében - a többszintes aulában - a Mattioni-ház helyreállított homlokzata áll. A tömbbelsőben lévő épülettömeg II. emelete - a sarokhangsúly kivételével - tetőtér-beépítésnek látszik, mely mögött azonban teljes értékű emelet van.

A déli homlokzat az 55. sz. épülethez visszahúzott háromszintes árnyékolt üvegfallal csatlakozik, melyen át belátni a központi térbe. Minden emelet a központ köré szerveződik. Az olvasói szabadpolcos terek az olvasószolgálati ponttal a szintenként elhelyezett könyvraktárakhoz illeszkednek, ezek pedig közvetlenül kapcsolódnak a régi épületben kialakított szolgálati övezetekhez is.

Az északi homlokzatnál csak a földszintet helyeztük telekhatárra, fölötte a tömeget végig visszahúztuk. A nyugati sarokpontnál a rendezési terv előírásaihoz igazodva tűzfalat terveztünk, mely módot ad a homlokzatmagasság visszaléptetésére, és zártsorú csatlakozásra.

A nyugati homlokzati síkot a szabályozási vonaltól némileg visszahúztuk, így a fölső utca szintjéről enyhén lejtő gyalogos-rámpával, illetve lépcsővel juthatunk le a könyvtár dél-nyugati sarkánál, a földszinten kialakított kiállítótéri bejárathoz, és a Széchenyi u. 55. sz. ház gyalogos átjárójához. Ennek tengelyvonalában a rámpa és a lépcső közötti támfalba városi díszkutat helyeztünk el.
 
 
 
 
 
 az épület neve: Illyés Gyula Megyei Könyvtár
 helyszín:   Szekszárd, Széchenyi utca 51.
Magyarország
  tervezés éve: 1997  
 tervezők építész vezető tervező  Hegedűs Péter, MATESZ
építész munkatárs  Vargacz Csaba, MATESZ
  MATESZ tevékenység:   meghívásos tervpályázat
  épület adatok
 kategória:  

kulturális épületek

 bruttó szintterület:  m2 4820
 Küldje el megjegyzését a tervezőnek:
 Az Ön neve:  
 email címe:  
 hozzászólása
(max 1000 karakter):
   
     
w e b  ©  w w w . e p i t e s z f o r u m . h u  2 0 0 2